Monday, November 16, 2015

TO ANOTHER LEVEL OF OKS SI MORON


Panahon na naman ito ng pana-panahon na paglipas ng panahon. At ngayon na yon.
 Ang mga lumang damit ay pinaglulumaan nalang. Maraming pagbabago ang mas nababago.
Minamaliit ko na ang mga maliliit na bagay upang hindi na maging maliit pa.
Ang malaking ideya ay dinadagdagan pa ng mala-“king” na ideya ng King.
Kung ayaw niyong maniwalang may nanininiwala na sa pinaniniwalaan ko.
Edi wag kayong maniwala.
Magkakaroon ako ng sariling bahay na hindi na kailangan gumawa pa ng gawaing bahay.
Sawang sawa na ako magpaikot ikot dito sa maraming pasikot sikot. Gusto ko na ng sariling Tsikot.
Ayoko ng suotin ang aking uniforme sumasahod ba sila for me?
Hindi na sa lupa. Itatawid ko sa himpapawid ang aking pantawid gutom na pagkaen.
Nag-aalay lakad ako para sa mahaba at malayong daan na gusto kong lakaran.
Masaya ako sa iniisip ko pero nagdadalawang isip ako na isipin nalang ng pag iisip ng masaya.
Naiisip kong isipin na tulungan nila akong mag isip na maisip ko lahat ng to.
Sinasapuso kong mas maging ginto ang aking ginintuang puso.
Pinuno ko ng kaalaman at binawasan ang dunong ng iba, na wala namang laman.
Tutulungan ako ng mga ginto ko para magmahal sa aking kapwa tao.
Mas nakakatakot na hindi labanan ang takot.
Mas nagiging ginto ang puso ko kapag nilalabanan ko ang aking takot.
Para sa akin. Tatrabahuhin ko na magkaroon ako ng trabaho na magta trabaho para sa akin.
Sinulat ko, na may apat na naniniwala sa sulat ko at ito’y magiging apat na libo.
Pinapa-apoy ko ang aking kaluluwa. At kaluluwa ko ang nagpapaapoy para sa akin.
Ang sino mang humarang sa daan ni Mang Sino ay hinirang.
Sige lang ako ng sige sa pagpupursigi na maging maigi na akong pursigido.
Walang malas. Bagsik at talas ng isip ang lagi kong ipapapamalas.
Tinuruan akong matuto sa pagkakamali ko na nagtuturo sa aking na magkamali pa.
I have it. Kakaibang bersyon ngayon. Kakaibang pagkatao ngayon. Kakaibang habit.
Lahat mapapalitan ng bago. Tumatakbo. Pasulong.
Ang karunungan kong taglay ang dahilan ng aking paghinga.
Ipinagdarasal ko ang aking maestro.
Ipinagdarasal ko palagi ang unang umusbong.
Ipinagdarasal ko palagi ang pinaka nakakatawa.
Ipinagdarasal ko palagi ang pinaka matapang na tao.

No comments:

Post a Comment