Tuesday, September 2, 2014

ANG EFFECTIVE NA LEADER


Kelan kaya ako mabibigyan ng pagkakataon na malagay sa position ng boss ko, ako naman yung magmamando. kahit isang araw lang.
1. Kikilos ang lahat ng tao "iiin MYYY OWWN WAAAY" 
2. Papasok ang mga empleyado sa opisina,automatic uupo at hahawak sa batok at magkukumpol kumpol..parang preso..magbibilang isa-isa.
3. Magpapatawag ako lagi ng "Summit" hindi "meeting".
4. Morning exercise yung kanta ni James Reid.
5. Lahat ng uuwing empleyado lalawayan ko, pwera usog.
6. Imbes na "happy to serve" kapag 3pm..kakanta nalang ng Happy ni Pharell.
7. Papasok ako sa opisina gamit ang Elepante.

No comments:

Post a Comment